Förvara vinet så det alltid kommer till sin rätt.

När ni funderar på en kyl dedikerad till förvaring av vin så behöver ni svar på följande: Hur många flaskor behöver ni förvara? Hur lång förvaringstid önskar ni? Hur ser utrymmet ut där ni tänkt er att placera kylen?

Vinförvaring

Förvaring finns i två olika varianter; vinkylar och vinlagringsskåp. En vinkyl fungerar ungefär som ett vanligt kylskåp men är optimerat för vinflaskor. Kylarna har en termostat som hjälper dig att förvara vinerna i rätt temperatur. Vinkylar är anpassade för medellång förvaringstid av vin.

Ett vinlagringsskåp är främst utformat för förvaring av vin under långa perioder, år eller decennier. Ett sådant skåp är ett bra alternativ för dem som har en vinsamling men inte har tillgång till en vinkällare. Dessa ger, förutom kontroll över temperaturen, även styrning av luftfuktigheten i skåpet. Skåpen gör det möjligt att hålla luftfuktigheten på 55–75 %, vilket är optimalt för att korkarna inte ska torka i flaskorna.

Utförande och storlekar

Vinkylar finns som fristående, integrerade och inbyggbara. Ofta går det även att bygga in de fristående vinkylarna. Storleken på kylen brukar för det mesta styras av utrymmet som finns tillgängligt, ofta i köket. Storlekar varierar från en handfull flaskor till flera hundra, som t.ex. vinlagringsskåpen kan innehålla.

Temperaturzoner

Väljer du förvaring med zoner, kan du exempelvis ha en del för vita viner, klara för servering med en temperatur på omkring 7–8 °C. I den andra zonen röda vinerna på 17–18 °C. För vinlagring över längre tid så är det andra temperaturer som gäller. Då flyttar man oftast över vin från förvaringsskåp till vinkyl några dagar innan man ska servera det.

Ljudnivå och energiförbrukning

Placeras vinkylen där du även ska vistas bör du tänka på att ljudnivå inte bör överskrida 40 dB. En vinkyl fungerar som ett kylskåp och drar på samma sätt el. Det är därför viktigt att välja en bra energiklass för att hushålla med energi.

Kontakt