Diskmaskin

 1. Innan installation av diskmaskin ska kunden säkerställa att golvet under diskmaskinen
  är plant med övrigt golv i rummet.
 2. Golvsockel samt köksskåp skall vara borttagna med anledning att eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan innebära att den inte ligger i linje med köksskåpen.
 3. Vid kallvattenanslutningen ska det finnas en fungerande avstängningsventil med
  manöveranordning, exempelvis ballofix.
 4. Om det gäller installation av en diskmaskin till blandare ska blandaren vara anpassad med avstängningsventil. Det utförs endast installationer av diskmaskin på kallvattenanslutning.
 5. Innan installation ska hål för slangar och elkabel vara förborrat i köksskåpet med en
  dimension på minst 10 cm.
 6. Ett läckageskydd ska placeras under produkten. Detta köps separat och ska vara
  oskadat och vattentätt.
 7. Montering av frontlucka eller frontdörr ingår inte vid installation av en hel-eller
  halvintegrerad produkt. I dessa fall är det en tilläggstjänst som köps separat.

Torktumlare och Tvättmaskin

  1. Installation av tvättmaskin och/eller torktumlare behöver ske i ett våtutrymme med
   golvbrunn.
  2. Eluttag för stickpropp ska föregås av en jordfelsbrytare.
  3. En fungerande avstängningsventil med manöveranordning, exempelvis ballofix, ska
   finnas vid kallvattenanslutningen.
  4. Det bör även finnas en godkänd avloppsanslutning i överensstämmelse med föreskrifterna i bruksanvisningen. Installation av tvättmaskin utförs endast på kallvattenanslutning.
  5. För optimal drift ska torkskåp och torktumlare med frånluftsfunktion placeras i
   närhet av avsedd ventil.
  6. Det ska säkerställas att avsedd monteringssats finns på plats för montering vid
   installation av torktumlare och tvättmaskin i tvättpelare. Vid pelarmontage är
   förhöjningssockel inte godkänt.

Inbyggnadsugn och häll

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme där din produkt ska installeras.
 2. Max 0,5 meter från den avsedda produktplaceringen ska det finnas ett fungerande eluttag eller kopplingsdosa som har avsedd spänning för produkten.
 3. Vi genomför endast elinstallation på framdraget eluttag eller kopplingsdosa korrekt spänning
 4. Neutralledaren, så kallade nollan, ska vara framdragen till eluttaget och avsedd produktslang ska finnas tillgänglig vid installation av induktionshäll. Observera att produktsladd inte medföljer alla produkter.

Kyl och Frys

 1. Det ska finnas en fungerande avstängningsventil med manöverordning, exempelvis ballofix, i de fall kyl-eller frysskåpet har en vattenanslutning. I bruksanvisningens information ser du hur produktplaceringen påverkas av slangarnas längd.
 2. Installation av vattenanslutna kyl/frysskåp utförs endast på kallvattenanslutning.
 3. För att vattenanslutna kyl/frysskåp ska kunna placeras i våg krävs det att golvet under produkten är plant med övrigt golv.
 4. Ett läckageskydd ska placeras under produkten. Detta ska vara oskadat och vattentätt. Läckageskydd köps separat.
 5. Vid installation av kyl/frysskåp utan vattenanslutning krävs inte ett plant golv. Detta är dock en rekommendation ändå.
 6. Ett läckageskydd ska placeras under produkten. Läckageskydd köps separat
 7. Det kan finnas möjlighet att hänga om kyl-eller frysdörren så den öppnas från andra hållet. Detta är en tilläggstjänst som köps separat.
 8. Montering av frontlucka eller dörrfront ingår inte vid installation av hel-eller halvintegrerad produkt. Detta är en tilläggstjänst som köps separat.

Spis

 1. Säkerställ att det är rätt spänning framdraget till din nya spis. Gör detta genom att undersöka säkerhetsskåpet och se hur många säkringar som är för spisen. 1 säkring är 230 V, 3 säkringar är 400 V.
 2. Kontrollera att platsen där spisen ska installeras har tillräckligt med utrymme för produkten. Max 0,5 meter från den avsedda produktplaceringen ska det finnas ett fungerande eluttag eller kopplingsdosa.
 3. Vi genomför endast elinstallation på framdraget eluttag eller kopplingsdosa som har avsedd spänning för spisen.
 4. Neutralledaren, så kallade nollan, ska vara framdragen till eluttaget och avsedd produktslang ska finnas tillgänglig vid installation av induktionsspis. Observera att produktsladd inte medföljer alla produkter.

Har du ytterligare frågor kontakta någon av butikerna: Sickla, Sveavägen, KOM Köpcentrum.